Logo banka

Corporate identity

Corporate identity je definována různě, ale podstata spočívá v uceleném obrazu firmy jako takové. Často se setkáváme i s českými ekvivalenty firemní identita a firemní styl. Corporate identity zahrnuje chování vlastních zaměstnanců, úroveň vnitrofiremní kultury, principy řízení, styl marketingové komunikace, kvalitu produktu či úroveň jakékoliv vizuální prezentace (značka, barevnost, firemní tiskoviny, uniformy zaměstnanců atd.). Někdy je mezi grafiky corporate identity v užším slova smyslu vnímána jako corporate design, ale to není správné. Corporate identity se skládá ze tří vzájemně propojených částí: corporate design, corporate communication a corporate behavior.

Corporate identity logo

1. Corporate design (jednotný vizuální styl) je v první řadě tvořen design manuálem, který definuje vizuální prvky firmy a jejich užití. Sem patří logo, firemní barvy, použití v tištěných i digitálních materiálech. Jednotný vizuální styl firmu odlišuje od konkurence. Díky dodržování corporate design dokáže potenciální či stávající zákazník firmu jednoduše a rychle identifikovat.

2. Corporate communications jsou veškeré komunikační prostředky firmy, které vůči veřejnosti používá. Příkladem je reklama, public relations, podpora prodeje atd. S různými skupinami veřejnosti je možné komunikovat různými způsoby, komunikace však musí mít jednotící prvek – firemní filozofii.

3. Corporate behaviour (korporátní chování) je určován zejména firemní kulturou, která je tvořena normami, pravidly, symboly firmy, ale také představami a názory, které přinášejí do firmy zaměstnanci. Kultura ovlivňuje jak chování zaměstnanců uvnitř firmy, tak i jejich chování navenek.

Firma, která se chce odlišit se od ostatních a mít vůči zákazníkům pozitivní image, musí na veřejnosti vystupovat předem promyšleným a jednotným způsobem. Nezbytnou zásadou je mít dobře připravenou koncepci, která odpovídá skutečným potřebám organizace, je vytvořená na základě znalosti tohoto subjektu a jeho filozofie. Pro veřejnost musí být v naprostém souladu to, co firma o sobě říká a jak vypadá. Jedině tak může na veřejnost působit perspektivním a důvěryhodným dojem.

Corporate identity logo2

Corporate identity tašky

Corporate identity čepice

Reference

Zobrazit více… CHCI LOGO

Nabízíme

  • Vytvoření nového loga
  • Redesign loga
  • Vytvoření firemní identity
  • Grafické služby
  • Redesign www stránek
  • Redesign e-shopů

Rychlý kontakt

  • (+420) 602 120 977
  • tvorba.loga@pixolo.cz